Parc del Carrilet està en mal estat

El parc del Carrilet està en mal estat perquè les persones tiren coses al terra i s’hi passen dies.
Proposem que cada dia algú netegi el parc del Carrilet ja que hi juguem nens.